Βέρες

DIG000319
  Το είδος διατίθεται μόνο από κατάστημα

Βέρα από κίτρινο & λευκό χρυσό, 2.5mm. Διατίθεται σε χρυσό 14Κ & 18Κ. Η τιμή διαμορφώνεται ανάλογα με το νούμερο της βέρας και την τρέχουσα τιμή του...

Σε Απόθεμα

DIG000318
  Το είδος διατίθεται μόνο από κατάστημα

Βέρα από λευκό χρυσό, 4.4mm. Διατίθεται σε χρυσό 14Κ & 18Κ. Η τιμή διαμορφώνεται ανάλογα με το νούμερο της βέρας και την τρέχουσα τιμή του χρυσού.

Σε Απόθεμα

DIG000317
  Το είδος διατίθεται μόνο από κατάστημα

Βέρα από λευκό χρυσό, 3.7mm. Διατίθεται σε χρυσό 14Κ & 18Κ. Η τιμή διαμορφώνεται ανάλογα με το νούμερο της βέρας και την τρέχουσα τιμή του χρυσού.

Σε Απόθεμα

DIG000316
  Το είδος διατίθεται μόνο από κατάστημα

Βέρα από κίτρινο χρυσό, 4.3mm. Διατίθεται σε χρυσό 14Κ & 18Κ. Η τιμή διαμορφώνεται ανάλογα με το νούμερο της βέρας και την τρέχουσα τιμή του χρυσού.

Σε Απόθεμα

DIG000315
  Το είδος διατίθεται μόνο από κατάστημα

Βέρα από λευκό & κίτρινο χρυσό, 4.2mm. Διατίθεται σε χρυσό 14Κ & 18Κ. Η τιμή διαμορφώνεται ανάλογα με το νούμερο της βέρας και την τρέχουσα τιμή του...

Σε Απόθεμα

DIG000314
  Το είδος διατίθεται μόνο από κατάστημα

Βέρα από κίτρινο & λευκό χρυσό, 4.7mm. Διατίθεται σε χρυσό 14Κ & 18Κ. Η τιμή διαμορφώνεται ανάλογα με το νούμερο της βέρας και την τρέχουσα τιμή του...

Σε Απόθεμα

DIG000313
  Το είδος διατίθεται μόνο από κατάστημα

Βέρα από λευκό χρυσό, 4.5mm. Διατίθεται σε χρυσό 14Κ & 18Κ. Η τιμή διαμορφώνεται ανάλογα με το νούμερο της βέρας και την τρέχουσα τιμή του χρυσού.

Σε Απόθεμα

DIG000312
  Το είδος διατίθεται μόνο από κατάστημα

Βέρα από λευκό χρυσό, 5.3 mm. Διατίθεται σε χρυσό 14Κ & 18Κ. Η τιμή διαμορφώνεται ανάλογα με το νούμερο της βέρας και την τρέχουσα τιμή του χρυσού.

Σε Απόθεμα

DIG000311
  Το είδος διατίθεται μόνο από κατάστημα

Βέρα από κίτρινο χρυσό, 4mm. Διατίθεται σε χρυσό 14Κ & 18Κ. Η τιμή διαμορφώνεται ανάλογα με το νούμερο της βέρας και την τρέχουσα τιμή του χρυσού.

Σε Απόθεμα

DIG000309
  Το είδος διατίθεται μόνο από κατάστημα

Βέρα από κίτρινο χρυσό, 3.9mm. Διατίθεται σε χρυσό 14Κ & 18Κ. Η τιμή διαμορφώνεται ανάλογα με το νούμερο της βέρας και την τρέχουσα τιμή του χρυσού.

Σε Απόθεμα

DIG000307
  Το είδος διατίθεται μόνο από κατάστημα

Βέρα από κίτρινο & λευκό χρυσό, 4.8mm. Διατίθεται σε χρυσό 14Κ & 18Κ. Η τιμή διαμορφώνεται ανάλογα με το νούμερο της βέρας και την τρέχουσα τιμή του...

Σε Απόθεμα

DIG000306
  Το είδος διατίθεται μόνο από κατάστημα

Βέρα από λευκό χρυσό, 3.7mm. Διατίθεται σε χρυσό 14Κ & 18Κ. Η τιμή διαμορφώνεται ανάλογα με το νούμερο της βέρας και την τρέχουσα τιμή του χρυσού.

Σε Απόθεμα